TEMYİZ VE İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR ?

TEMYİZ VE İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR ?

Yerel mahkemenin kararlarına karşı istinaf ve temyiz kanun yoluna başvurusu süresini ilk olarak adli yargı ve idari yargı; ikinci olarak ise hukuk davaları ve ceza davaları yönünde ayrım yapmakta fayda vardır.

ADLİ YARGI

HUKUK DAVALARI YÖNÜNDEN:

İSTİNAF: Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararlara karşı hukuki denetim ve vakıa denetimi yapılmak üzere Bölge Adliye Mahkemesine başvuralan kanun yoludur.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunun “Başvuru Süresi” Başılıklı 345. Maddesi “ (1) İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. Bu süre, ilamın usulen taraflardan her birine tebliğiyle işlemeye başlar. İstinaf yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.” Hükmü yer almaktadır.

TEMYİZ: Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı yalnızca “ hukuki denetim ” yapılmak üzere Yargıtaya başvurulan kanun yoludur.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunun “Temyiz Edilebilen Kararlar” Başlıklı 361. Maddesi” (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren (Değişik ibare: 7035 – 20.7.2017/ m.31) “iki hafta” içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

(2) Davada haklı çıkmış olan taraf da hukuki yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna başvurabilir.” Hükmü yer almaktadır.

AİLE MAHKEMESİ 
İSTİNAF: Tebliğ -2 Hafta

TEMYİZ: Tebliğ -2 Hafta*

SULH HUKUK MAHKEMESİ
İSTİNAF: Tebliğ -2 Hafta

TEMYİZ: Tebliğ -2 Hafta

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İSTİNAF: Tebliğ -2 Hafta

TEMYİZ: Tebliğ -2 Hafta

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
İSTİNAF: Tebliğ -2 Hafta

TEMYİZ: Tebliğ -2 Hafta

İŞ MAHKEMESİ
İSTİNAF: Tebliğ -2 Hafta*

TEMYİZ: Tebliğ -2 Hafta*

KADASTRO MAHKEMESİ
İSTİNAF: Tebliğ -2 Hafta

TEMYİZ: Tebliğ -2 Hafta

İCRA HUKUK MAHKEMESİ
İSTİNAF: Tefim veya Tebliğ -10 gün (İİK 164)

TEMYİZ: Tebliğ 2 hafta

(?) Tefhim: Mahkeme kararının tarafların yüze karşı okunması ile başlar.(?)

CEZA DAVALARI YÖNÜNDEN

SULH CEZA HAKİMLİĞİ
Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararlarına karşı 7 gün içerisinde ( Örneğin Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliğinin Tutukluluk kararına Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebilmektedir.) itiraz edilebilmektedir.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İSTİNAF: Tefhim veya Tebliğ-7 gün

TEMYİZ: Tefhim veya Tebliğ – 15 gün *

İTİRAZ: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararlarına karşı tefhimden itibaren 7 gün içerisinde Ağır Ceza Mahkemesine yapılabilmektedir

AĞIR CEZA MAHKEMESİ
İSTİNAF: Tefhim veya Tebliğ-7 gün

TEMYİZ: Tefhim veya Tebliğ – 15 gün

İCRA CEZA MAHKEMESİ
İtiraz Süresi Tefhim veya Tebliğ-7 gün

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun “İstinaf istemi ve süresi” başlıklı 273. Maddesi” (1) İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hakime onaylattırılır. Tutuklu sanık hakkında 263 üncü madde hükmü saklıdır.” Yer almaktadır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun “Temyiz istemi ve süresi” başlıklı 291. Maddesi “ (1) Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren (Değişik ibare: 7035 – 20.7.2017/ m.21) “on beş” gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hakime onaylattırılır. Tutuklu bulunan sanık hakkında 263 üncü madde hükmü saklıdır.

(2) Hüküm, temyiz yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar.” Hükmü yer almaktadır

* 5 Ağustos 2017 tarihli mükerrer 30145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 7035 sayılı Bölge Adliye Ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile temyiz sürelerinde değişiklik yapılmıştır.

7035 sayılı Kanun’un 21. maddesi ile 5271 sayılı Kanunun 291 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedi” ibaresi “on beş” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre Ceza Muhakemesi Kanunu’nun değişik 291. maddesi:

7035 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesine göre, 5271 sayılı Kanunun 291. maddesi ile 6100 sayılı Kanunun 361. maddesinde temyiz sürelerine ilişkin olarak yapılan değişiklikler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte (05.08.2017) ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanacaktır.

-Kararda İstinaf Veya Temyiz Süresinin Yanlış Yazılmış Olması-

Hukuk Muhakemeleri Kanunu “Hükmün Kapsamı” başlıklı 297/ç maddesi uyarınca mahkeme hükmü varsa kanun yolları ve süresi içermelidir. Kanun yoluna başvuru süresinin açıkca belirtilmemiş olması hukuka aykırılık oluşturduğu gibi yanlış belirtilmesinde de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

İDARİ YARGI

İDARE MAHKEMESİ

İSTİNAF: TEBLİĞ -30 GÜN

TEMYİZ: TEBLİĞ -30 GÜN

VERGİ MAHKEMESİ

İSTİNAF: 30 GÜN

TEMYİZ: 30 GÜN

Bu Makalenin Tüm Hakları Av. Suat Yöreci’ ye Ait Olmakla; İzinsiz Çoğaltılamaz, Alıntı Yapılamaz, Başka Sitelerde Kullanılamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir