SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE
Sunulmak Üzere
ANKARA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ ’NE,

DOSYA NO

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN

SANIK:

MÜDAFİ :

DAVALI

VEKİLİ :

KONU : Ankara Asliye Ceza Mahkemesi tarafından  verilen …/… E. sayılı kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurumuza havi süre tutum dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

1- Sayın mahkemenizce yapılan XX.XX.XXXX tarihli duruşma da kısa karar yüzümüze karşı tefhim olunarak istinaf yoluna başvuru süremiz başlamıştır.

2- Gerekçeli karar yazılan kadar istinaf başvuru süresi dolacağından istinaf başvuru dilekçesi yerine iş bu süre tutum dilekçesini verme zorunluluğu hasıl olmuştur. Ankara .. Asliye Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararına karşı istinaf kanun yoluna başvuruyoruz.

SONUÇ ve İSTEM : Sayın mahkemeniz tarafından XX.XX.XXXX tarihinde verilen karar, hukuka, yasaya ve usule açıkça aykırı olduğundan karara karşı yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, istinaf yoluna başvuru gerekçelerimizi ayrıntılı olarak mahkeye sunulacaktır.

DAVACI VEKİLİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir