Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

ANKARA

 (Kıymet Takdirine İtiraz Eden)

DAVACI                                : B.B

 

VEKİLİ                                  : Av. Suat YÖRECİ

Mutlukent Mh. Dicle Cd. 2045 Sk.No:48 Beysukent Çankaya/ANKARA

 

KARŞI TARAF                    :  A.A

 

TAKİP DOSYASI                : Mersin … İcra Müdürlüğü 2012/ **** E.

 

TEBLİĞ TARİHİ                  : 12.04.2018

 

KONU                                    : Kıymet takdirine itiraz dilekçemizden ibarettir.

 

İTİRAZLAR             :

Mersin … İcra Müdürlüğü 2012/*** E. Sayılı takip dosyası kapsamında haczedilen taşınmaz için kıymet takdiri raporu alınmışsa da fakat Kıymet takdiri raporu müvekkile usulsüz tebliğ edilmiştir. Müvekkilin evinde yaşamayan, müvekkilin aynı konutta yaşamayan ***** tebliğ edilmiş olup, ****** gelen evrak müvekkile ***** tarihinde müvekkile vermiştir. Tebligat Kanunu Madde 32 – Tebliğ usulune aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.” Denilmek suretiyle müvekkilin öğrendiği tarih olan ****** tarihi itibariyle kıymet takdiri raporuna itiraz ediyoruz ve yeniden keşif yapılmasını ve rapor tanzimini talep ediyoruz.

Müvekkil, usulsüz yapılan tebligat nedeniyle  yapılan kıymet takdiri raporundan haberdar olamamakla  birlikte hali hazırda tanzim edilen kıymet takdiri raporunda taşınmazın değerinin noksan çıkarılması nedeniyle maddi yönden hakları zayii olmaktadır.

 

Taşınmazın konumu, civarda bulunan önemli yerler, belediye faaliyetlerinden yararlanma olanakları raporda gösterilmesine rağmen rayiç değerinin altında fiyat biçilmiştir. Hukuka aykırılık teşkil etmekte olup müvekkilin iş bu itiraza konu kıymet takdiri raporu müvekkili maddi yönden zarara uğratmaktadır.

 

Taşınmazın konumu ve civarında bulunan konutlar ve işyerleri dikkate alındığında iş bu itiraza konu bilirkişi raporunda rayiç değerinin altında fiyat biçilmiş olup, emsal satış bedelleri raporda yer verilmemesi nedeniyle bilirkişi raporu eksik ve yetersizdir bu nedenle de kıymet takdirine itiraz eder keşif yapılarak dosyanın  bilirkişiye gönderilmesini talep ederiz.

 

HUKUKİ SEBEPLER: İİK, HMK ve yasal sair tüm mevzuat

HUKUKİ DAYANAK           : İcra takip dosyası, tapu kayıtları, satış ilanları, keşif, bilirkişi incelemesi ve yasal sair tüm deliller

 SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ***** tarihli kıymet takdiri raporu ile taşınmazın değeri noksan hesaplanmış olup, konumu dikkate alınmamış düzenlenen raporda emsal satış bedellerine yer verilmemesi nedeniyle kıymet taksirine itirazımızın kabulünü yargılama harç ve giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten  talep ederiz.

 

 

Av. Suat YÖRECİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir