İstihkak Davası- Mülkiyet-i Muhafaza Kaydı İle Satış Sözleşmesi/ İİK 97. Madde

 

 

NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE,

ANKARA

 

İSTİHKAK İDDİA EDEN

  1. ŞAHIS (DAVACI ) : C.C ********

 

VEKİLİ                                             : Av. Suat YÖRECİ

Mutlukent Mh. Dicle Cd. 2045 Sk. No:48 Çankaya/ANKARA

 

DAVALI                                           : 1- A.A (Alacaklı)

2- BB(Borçlu)

 

BORÇLU                                         : B.B

 

TAKİP DOSYASI                          : Ankara ** İcra Müdürlüğü 2017/***

 

KONU                                              : Noterde Mülkiyetin Saklı tutulması kaydıyla yapılan satış sözleşmesine dayanarak mülkiyet hakkı bulunan müvekkilin aracı üzerine konulan haczin kaldırılması istemidir.

 

AÇIKLAMALAR                           :

1-Müvekkil,17.10.2016 Tarihinde Alıcıya Ankara 22. Noterliği **** yevmiye numaralı Mülkiyetin saklı tutulması kaydıyla **** Plaka *** Marka Otomobili Mülkiyeti Müvekkilde (satıcı) kalması kaydıyla satış sözleşmesi yapılmıştır. Müvekkilin Mülkiyet hakkı özel sicile tescil olunmuştur.

 

2-Ankara 22. Noterliğinde 17.10.2016 Tarihinde yapılmış Mülkiyetin Saklı Tutulması Kaydıyla Satış Sözleşmesinde müvekkil, Alıcından noter huzurunda motorsiklet bedeli olarak peşinat dışında kalan bakiye borç için 4 adet bono almıştır.26.10.2016 Vadeli *** TL, 26.11.2016 Vadeli ***TL, 26.12.2016 Vadeli ***** TL ve 26.01.2017 Vadeli ****TL olmak üzere 17.10.2016 Tanzim Tarihli Alıcı tarafından müvekkile 4 adet bono verilmiştir. Fakat alıcı geçen zaman içerisinde bono bedellerini ödememiş temerrüde düşmüştür. Bunun üzerine müvekkil noter sözleşmesi uyarınca motosikleti satın almak istediğinde üzerinde haciz şerhi konulduğunu öğrenmiş ve müvekkile Ankara ** İcra Müdürlüğünden 103 davetiyesi tebliğ edilmemesi nedeniyle İİK 97 f. 7 Maddesi uyarınca İstihkak Davası açılması zarureti hasıl olmuştur.

 

3-Haciz konulan *** Marka ***** üzerinde müvekkilin mülkiyet hakkı şerh edilmesine karşın davalı tarafından ***** üzerine Haciz konulmuştur. Müvekkil söz konusu ***** üzerinde mülkiyet hakkı sahibi olmasına karşın 103 davetiyesi de gönderilmemiştir. Müvekkilin, Noter kanalıyla yaptığı; mülkiyeti muhafaza kaydıyla mülkiyeti kendinde kalmak üzere satışını verdiği ****** aracın üzerine konulan haczin kaldırılmasını talep ederiz.

 

 

 

4- ***** Marka aracın mülkiyeti Noterde resmi yazılı şekilde yapılmış sözleşme gereği müvekkilimize aittir. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2014/1132E. 2014/2544K. 17.02.2014 Tarihli kararında Taşınır malın mülkiyetinin devrini öngören mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi TMK 764. maddesi gereğince noterde resmi şekilde yapılması ve alıcının yerleşim yeri noterliğinin özel siciline tescili gerekmektedir. Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesinin geçerli olması için bu iki koşulun da birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Davacı 3.kişi satıcının sunduğu mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi belirtilen iki koşulu da taşımakta olup geçerli bir sözleşmedir.

Mülkiyeti muhafaza sözleşmesi genel olarak, alıcıya teslim edilmiş olmasına rağmen, satılan şeyin mülkiyetini, belli bir şartın gerçekleşmesine kadar alıcıda saklı tutan bir sözleşme türü olup, taşınırlarda mülkiyetin intikalinin teslimle gerçekleşeceği kuralının bir istisnasıdır” İfadelerine yer verilmiş ve Mülkiyetin saklı tutulmak kaydıyla yapılan satış sözleşmesine dayalı İstihkak iddiasında bulunan 3. Kişinin davasını reddeden yerel mahkemenin kararını ekte sunulu karar uyarınca BOZMUŞTUR.

 

6-İstihkak iddiamızın kabulü ile araç üzerindeki haczin fekkini talep ederiz.

 

HUKUKİ SEBEPLER                     : İİK. Madde 97 ve devamı, Medeni Kanun TBK ve yasal sair tüm mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER                      : Ankara.. İcra Müdürlüğü

 

 

SONUÇ VE İSTEM                       : Açıklanan nedenlerle Noterde resmi yazılı şekilde yapılmış mülkiyetin saklı tutulmasıyla yapılan satış sözleşmesi uyarınca haczedilen **** Marka araç üzerindeki haczin kaldırılmasını, % 20 kötü niyet tazminatının davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsilini, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

EKLER:

EK-1Noter Satış Sözleşmesi

 

İstihkak İddiasında Bulunan 3. Kişi Vekili

Av. Suat YÖRECİ

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir