Devremülk

İHTARNAME

 

KEŞİDECİ                 : A.A T.C Kimlik No:

 

VEKİLİ                      :   Av. Suat YÖRECİ

Mutlukent Mah. Dicle Cad 2045 Sk No:48 Çankaya/ANKARA

 

MUHATAP               : B.B

 

İHTARIN KONUSU: Taraflar arasında imzalanmış sözleşme tarihi 24.02.2011 olan Devre Mülk/Devre Tatil Sözleşmesinin feshinin bildirilmesinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR     :

 

Müvekkil ile şirketiniz arasında 24.02.2011 tarihinde Ankara ili Beypazarı İlçesi Boztepe Mevkiinde bulunan …… Ada .. Parsel bulunan …… devre mülk/devre tatilin her yıl 15 Nisan – 29 Nisan olmak üzere 2 hafta kullanımını kapsayacak şekilde sözleşmeye konu tesiste devre mülk/devre tatil sözleşmesi imzalanmıştır.

 

Devre mülk/devre tatil sözleşmesi uyarınca şirketinize 6.000,00 – TL ödeme yapılmıştır. Müvekkil ile şirketiniz arasında imzalanmış olan sözleşme uyarınca süresinde müvekkile taşınmazın tapusu verilmemiştir. Anılan nedenle fesih hakkımızı kullanılarak sözleşmeyi feshettiğimiz bildirir, Müvekkilce şirketinize ödenmiş olan 6.000,00 –TL bedelin 7 gün içerisinde tarafınızda bulunan diğer belgelerle beraber tarafımıza iadesinin sağlanması gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtildiği gibi taraflar arasında imzalanan sözleşme yukarıda belirtilen şartları taşımaması Tüketicin Korunması Hakkındaki Kanun ile Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğimizi bildirir, iş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde irtibata geçilmesini 7 gün içerisinde 6.000,00 –TL (Altıbin Türk Lirası) ‘nın ……….. İSİM …….. Nolu hesaba yatırılarak iade etmenizi, yine imzalanan tüm belgelerin tarafımıza iadesinin sağlanmasını aksi halde yargılama giderleri ve vekâlet ücreti tarafınıza ait olmak üzere yasal yollara başvurulacağı, fazlaya dair her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile tarafınıza vekaleten ihtar olunur.

 

A.A Vekili

Av. Suat YÖRECİ

EKLER:

  • Devremülk Sözleşmesi Sureti

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir