2017 yılında kurulan hukuk büromuz, başta Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku ve İdare Hukuku olmak üzere dikkat ve özen ilkeleri doğrultusunda hukuk hizmeti vermektedir.

Avukatlık hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu bilinciyle hukuki münasabetlerin düzenlenmesi, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanması amacıyla hukuki bilgi ve tecrübelerimizi  adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmekteyiz.

Yöreci Avukatlık Bürosu olarak üstlendiğimiz görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve görevlerimizi ifa ederken Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymak temel ilkelerimizdir.